next live


June 24 2012 (sun)


pagtas
(Sakata Ritsuko: vo, g + Tabata Mitsuru: g)
@ Ikenoue Bar Gari Gari (03-3481-6997) 

"OBAKE YASHIKI"

w/ Jahiliyyah, MUKAI Chie [er-hu,voice,dance]+ SUZUKI Mikiko [guitar]+NAGATA Kentaro [guitar], Taishin, yugotanaka [sitar]+Tomoki Ikeda [tabla]
open 18:30 // charge 1000 yen